Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Ασκηση

Τί ακριβώς αλλάζει με έναν ανασχηματισμό σε μια κυβέρνηση; Εχει κάποιο αντίκτυπο στην κοινωνία; Δώστε τουλάχιστον ένα παράδειγμα.
Βαθμός δυσκολίας 9/10

Δεν υπάρχουν σχόλια: